5,198 Reputation

10 yesterday
15 2 days ago
20 Aug 19
2 Aug 16
10 Aug 15
22 Aug 12
25 Aug 11
10 Aug 10
8 Aug 9
8 Aug 8
45 Aug 7
10 Aug 5
55 Aug 3
0 Aug 2
10 Aug 1
10 Jul 27
10 Jul 26
20 Jul 21
20 Jul 20
30 Jul 18
7 Jul 17
20 Jul 15
5 Jul 11
10 Jul 10
10 Jul 9
25 Jul 8
10 Jul 5
10 Jul 3
10 Jul 2
65 Jul 1