7,237 Reputation

10 yesterday
+10 23:04 upvote
25 2 days ago
35 Feb 19
43 Feb 18
20 Feb 16
70 Feb 15
50 Feb 14
20 Feb 13
10 Feb 11
4 Feb 10
40 Feb 9
10 Feb 8
20 Feb 7
10 Feb 6
10 Feb 4
8 Feb 3
50 Feb 2
28 Feb 1
60 Jan 31
25 Jan 29
10 Jan 28
20 Jan 27
30 Jan 26
10 Jan 25
30 Jan 24
140 Jan 23
10 Jan 22
50 Jan 17
10 Jan 16
10 Jan 15