29,383 Reputation

20 today
65 yesterday
20 2 days ago
-2 Aug 19
10 Aug 18
20 Aug 17
10 Aug 16
30 Aug 14
10 Aug 13
35 Aug 12
20 Aug 11
10 Aug 10
10 Aug 9
10 Aug 8
10 Aug 7
25 Aug 5
10 Aug 1
10 Jul 30
30 Jul 29
10 Jul 28
10 Jul 26
10 Jul 25
10 Jul 24
10 Jul 22
20 Jul 21
60 Jul 20
20 Jul 19
20 Jul 18
10 Jul 17
55 Jul 16