31,350 Reputation

10 today
40 yesterday
10 2 days ago
40 Aug 19
10 Aug 18
10 Aug 17
20 Aug 16
10 Aug 15
20 Aug 14
75 Aug 13
10 Aug 12
20 Aug 11
10 Aug 10
10 Aug 9
30 Aug 7
10 Aug 6
30 Aug 5
20 Aug 4
10 Aug 3
10 Aug 2
20 Aug 1
10 Jul 31
-10 Jul 29
20 Jul 26
10 Jul 25
10 Jul 22
50 Jul 21
10 Jul 20
30 Jul 19
30 Jul 18